پوشش درز انقطاع نمای ساختمان با طناب

درز انقطاع separation joints  فضای خالی  است جهت جدا سازی بین سازه های دو ساختمان ، برای جلوگیری از خسارت و کاهش خرابی ناشی از ضربه ساختمانهای مجاور به یکدیگر، به ویژه در زمان وقوع زلزله، درز انقطاع براساس آیین نامه ۲۸۰۰ومقررات ملی ساختمان ، برای ساختمانهایی که دارای ارتفاع بیش از ۱۲ متر یا دارای بیش از ۴ طبقه هستند، باید به وسیله درز انقطاع از ساختمانهای مجاور جدا شوند؛ که در موقع زلزله از برخورد دو سازه به هم و ایجاد خسارت مضاعف توسط ضربه سازه ها بهم جلوگیری می نماید.
معنی درز انقطاع  به انگلیسی separation joints

درز انقطاع ساختمان

درز انقطاع ساختمان

درز انقطاع چیست؟

 فضایی ست جهت جدا سازی بین سازه های دو ساختمان مجاور یکدیگر که در موقع زلزله از برخورد دو سازه به هم و ایجاد خسارت مضاعف توسط ضربه سازه ها بهم جلوگیری می نماید.

به دلیل اینکه زمان تناوب نوسان (پریود)سازه های مجاور یگدیکر متفاوت می باشد احتمال برخورد

دو سازه و تشدید

تخریب ناشی از آن بسیار بالا می باشد.

حداقل فاصله بین دوساختمان در هر طبقه یک درصد ارتفاع آن طبقه از روی تراز پایه  می باشد.تراز پایه ،

ترازیست که حرکت

زمین به سازه منتقل می شود.(به بیان ساده تر ارتفاع هر طبقه از فنداسیون)

برای تامین درز انقطاع ، فاصله هر طبقه ساختمان از مرز زمین همسایه می بایست برابر نیم درصد

(005/0) ارتفاع

آن طبقه  از روی تراز پایه باشد.

در ساختمانهای “با اهمیت خیلی زیاد” و “زیاد” و یا ساختمان های با هشت طبقه و بیشتر، درز انقطاع

در هر طبقه

نباید کمتر از حاصلضرب تغییرمکان جانبی نسبی طرح آن طبقه Drift ضربدر ضریب رفتار R در

نظر گرفته شود.

هر یک از ساختمان های مجاور ملزم به رعایت نیمی از این فاصله می باشند.

پوشش درز را میتوان با مصالح کم مقاومت نیز پر کرد.

محکومیت مهندس ناظر

عدم رعایت درزانقطاع بر اساس نقشه‌های مصوب، که این موضوع علاوه بر محکومیت‌های انتظامی، منجر به محکومیت‌های قضایی نیز می‌گردد.

محکومیت‌های قضایی عدم رعایت

در صورتیکه در یک سازه این مقدار تعبیه یا اجرا  نگردد در حقیقت ایمنی ساختمانها اطرافش رو به خطر انداخته، اگر از این جهت بهش نگاه کنیم برای ساختمانهای مجاور حق ایجاد میشود و میتوانند بابت رعایت نکردن این مورد پیگیری و شکایت داشته باشند.

عدم رعایت درز انقطاع شورای انتظامی

یکی از هفت موضوع مهم و پرتکرار در طرح شکایت از ناظران در شورای انتظامی سازمان استان ها است.

شورای انتظامی شهرداری و نظام مهندسی

عدم رعایت درز انقطاع مغایر اصول مقررات ملی است و تخلف محسوب شده و متولی قانونی آن نیز شهرداری و نظام مهندسی می باشند

وظیفه مهندس ناظر و گزارش

مهندس ناظر موظف است عدم رعایت فاصله بین دو ساختمان را طی گزارش مرحله ای و به موقع به مرجع صدور پروانه اعلام نماید

آرین همت شهر متخصصان مجرب و ماهرترین نیرو هارا ارائه میدهد که به خوبی با هنر  استفاده از طناب برای دسترسی به مناطق چالش برانگیز برخوردارند.تمامی کارکنان این شرکت دارای بیمه مسئولیت مدنی میباشند

روش دسترسی با طناب خطر انجام کار را به حداقل و انعطاف پذیری را به حداکثر میرساند

آرین همت شهر به شماره ثبت 481645 با بیش از یک دهه تجربه در امور خدمات شستشوی نمای ساختمان – نماشویی _اجرای نانو و رزین  _ رنگ آمیزی نما _ پیچ و رولپلاک سنگ نما  بدون داربست نماشویی و مجری سخت ترین امور در ارتفاع با تکنیک دسترسی با طناب آماده خدمات رسانی میباشد

همچنین کلیه خدمات اجرا شده توسط آرین همت شهر دارای ضمانتنامه است

تماس با ما
09124652126
09197883009
02188044865